เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดนิทรรศการในงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พฤษภาคม 2567 115 ครั้ง