เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิด JET A-1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (มิ.ย.67-ก.ย.67) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พฤษภาคม 2567 86 ครั้ง