เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่องบินปีกตรึงแบบปรับความดันอากาศความเร็วสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 มิถุนายน 2567 70 ครั้ง