เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางจ้างจัดนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำต้นทุนให้แหล่งน้ำ ภายใต้โครงการพัฒนา 72 สายน้ำยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จำนวน 1 งาน
13 มิถุนายน 2567 36 ครั้ง