เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำต้นทุนให้แหล่งน้ำ ภายใต้โครงการพัฒนา 72 สายน้ำยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จำนวน 1 งาน
13 มิถุนายน 2567 59 ครั้ง