เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่องบินปีกตรึงแบบปรับความดันอากาศความเร็วสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ลำ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มิถุนายน 2567 90 ครั้ง