เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถดับเพลิงอากาศยานขนาดกลาง จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 มิถุนายน 2567 56 ครั้ง