เปลี่ยนการแสดงผล
ราคากลางจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของ่ส่วนราชการในลักษณะการจ้างบุคคลธรรมดา จำนวน 1 รายให้บริการงานจ้างด้านเจ้าหน้าที่บุคลากร
25 กุมภาพันธ์ 2558 854 ครั้ง