เปลี่ยนการแสดงผล
จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานส่วนราชการฯในลักษณะการจ้างบุคคลธรรมดา จำนวน 1 ราย ให้บริการงานในด้านครูการบิน/นักบิน
25 กุมภาพันธ์ 2558 758 ครั้ง