เปลี่ยนการแสดงผล
ราคากลางจ้างซ่อม Hydraulic Pump & reservoir เพื่อใช้งานกับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ แบบ Bell 206B จำนวน 1 ชุด
25 กุมภาพันธ์ 2558 711 ครั้ง