เปลี่ยนการแสดงผล
ราคากลางจัดซื้ออะไหล่เครื่องบิน CASA-100-200-300-400 จำนวน 55 รายการ
16 กรกฎาคม 2558 773 ครั้ง