เปลี่ยนการแสดงผล
ราคากลางเครื่องวิทยุสื่อสาร VHF Communication Transceiver (CASA-400) จำนวน 2 เครื่อง
14 กันยายน 2558 623 ครั้ง