เปลี่ยนการแสดงผล
จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานส่วนราชการให้บริการงานจ้างที่กลุ่มตรวจสอบภายใน จำนวน 2 ราย ต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2559
16 กันยายน 2558 546 ครั้ง