เปลี่ยนการแสดงผล
จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานส่วนราชการให้บริการงานจ้างที่กลุ่มประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ราย ประจำปีงบประมาณ 2559
10 กุมภาพันธ์ 2559 527 ครั้ง