เปลี่ยนการแสดงผล
ราคากลาง ซื้อเครื่องเฮลิคอปเตอร์ (จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 14 ที่นั่ง) ขนาด 2 เครื่องยนต์ จำนวน 1 ลำ
9 มกราคม 2561 466 ครั้ง