เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อเครื่องเฮลิคอปเตอร์(จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 14 ที่นั่ง ขนาด 2 เครื่องยนต์) จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
14 มีนาคม 2561 540 ครั้ง