เปลี่ยนการแสดงผล
ราคากลางจ้างตรวจซ่อมใหญ่ (Overhaul) ใบพัด ยี่ห้อ HAMILTON MODEL14RF-21-61-2 จำนวน 1 ชุด
30 มีนาคม 2561 537 ครั้ง