เปลี่ยนการแสดงผล
ราคากลางจ้างเหมาเอกชนส่วนราชการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้บริการงานด้านเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของกลุ่มตรวจสอบภายใน จำนวน 1 ราย
19 กันยายน 2561 340 ครั้ง