เปลี่ยนการแสดงผล
จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานส่วนราชการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้บริการงานในด้านพนักงานขับรถยนต์(สถานีเรดาร์ฝนหลวงพิมาย)
26 กันยายน 2561 258 ครั้ง