เปลี่ยนการแสดงผล
จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานส่วนราชการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้บริการงานพนักงานธุรการ ของสถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย จำนวน 1 ราย
26 กันยายน 2561 177 ครั้ง