เปลี่ยนการแสดงผล
จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานส่วนราชการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้บริการงานพนักงานทำความสะอาด ของสถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย จำนวน 1 ราย
26 กันยายน 2561 161 ครั้ง