เปลี่ยนการแสดงผล
จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานส่วนราชการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้บริการงานในด้านพนักงานทำสวน(สถานีเรดาร์ฝนหลวงพิมาย)
26 กันยายน 2561 183 ครั้ง