เปลี่ยนการแสดงผล
จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานส่วนราชการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้บริการงานในด้านงานทำความสะอาด(สถานีเรดาร์ฝนหลวงพิมาย)
26 กันยายน 2561 162 ครั้ง