เปลี่ยนการแสดงผล
ราคากลางจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานฯ ให้บริการด้านงานตรวจอากาศฝนหลวง (เจ้าหน้าที่ตรวจอากาศ) จำนวน 1 ตำแหน่ง สถานีเรดาร์ฝนหลวงตาคลี
26 กันยายน 2561 201 ครั้ง