เปลี่ยนการแสดงผล
จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานส่วนราชการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้บริการงานด้านยานพาหนะ (พนักงานขับรถยนต์) ของสถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย จำนวน 1 ราย
26 กันยายน 2561 200 ครั้ง