เปลี่ยนการแสดงผล
จ้างเหมาเอกชนดาเนินงานส่วนราชการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้บริการงาน ด้านยานพาหนะ (พนักงานขับรถยนต์) ของสถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย จำนวน 1 ราย
26 กันยายน 2561 255 ครั้ง