เปลี่ยนการแสดงผล
ราคากลาง จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานส่วนราชการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้บริการงานผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุ ของกองพัสดุ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จำนวน 1 ราย
24 กันยายน 2561 210 ครั้ง