เปลี่ยนการแสดงผล
ราคากลาง จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานส่วนราชการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้บริการด้านงานพนักงานทำสวน ของสถานีเรดาร์ฝนหลวงสัตหีบ จำนวน 1 ราย
2 ตุลาคม 2561 237 ครั้ง