เปลี่ยนการแสดงผล
ราคากลาง จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานส่วนราชการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้บริการงานในด้านงานทำความสะอาด ของสถานีเรดาร์ฝนหลวงสัตหีบ จำนวน 1 ราย
2 ตุลาคม 2561 341 ครั้ง