เปลี่ยนการแสดงผล
ราคากลาง จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานส่วนราชการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้บริการงานในด้านครูการบิน ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มการบิน กองบริหารการบินเกษตร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จำนวน 1 ราย
10 ตุลาคม 2561 518 ครั้ง