เปลี่ยนการแสดงผล
ราคากลาง จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานส่วนราชการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้บริการงานตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ ของสำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ราย
26 ตุลาคม 2561 327 ครั้ง