เปลี่ยนการแสดงผล
ราคากลาง จ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักและส่วนประกอบ สถานีเรดาร์ฝนหลวงพนม ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 แห่ง
28 พฤศจิกายน 2561 292 ครั้ง