เปลี่ยนการแสดงผล
ราคากลาง จัดซื้อเครื่องช่วยเดินอากาศ Integrated Avionics Unit ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง
29 พฤศจิกายน 2561 174 ครั้ง