เปลี่ยนการแสดงผล
ราคากลาง ก่อสร้างอาคารบ้านพักและส่วนประกอบ สถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง
25 มกราคม 2562 357 ครั้ง