เปลี่ยนการแสดงผล
ราคากลาง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานที่ 4 สนามบินนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 มกราคม 2562 254 ครั้ง