เปลี่ยนการแสดงผล
ราคากลางจัดซื้อใบพัดสำหรับเครื่องบิน CASA-300,400 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 2 ชุด
29 มกราคม 2562 237 ครั้ง