เปลี่ยนการแสดงผล
ราคากลางจ้างก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณหอบังคับการบินสนามบินนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 แห่ง
5 กุมภาพันธ์ 2562 455 ครั้ง