เปลี่ยนการแสดงผล
จ้างตรวจซ่อมใหญ่อากาศยานรายการซ่อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องบิน CN235-220 จำนวน 4 รายการ
6 กุมภาพันธ์ 2562 226 ครั้ง