เปลี่ยนการแสดงผล
ราคากลาง จ้างตรวจซ่อมชุด (HOT SECTION) เครื่องยนต์ PRATT & WHITNEY MODEL PT6A-114 S/N PCE-PB0514 จำนวน ๑ เครื่อง
13 กุมภาพันธ์ 2562 270 ครั้ง