เปลี่ยนการแสดงผล
ราคากลางซื้อรถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ขนาดความจุถัง ๑๖,๐๐๐ ลิตร ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 กุมภาพันธ์ 2562 509 ครั้ง