เปลี่ยนการแสดงผล
ราคากลาง จ้างซ่อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องบิน CASA-100,-200,-300,-400 จำนวน 32 รายการ
18 กุมภาพันธ์ 2562 263 ครั้ง