เปลี่ยนการแสดงผล
ราคากลาง ตรวจซ่อมชุด (HOT SECTION) เครื่องยนต์ PRATT&WHITNEY MODEL PT6A-60A S/N.PCE-PK 0421 จำนวน 1 เครื่อง
18 กุมภาพันธ์ 2562 316 ครั้ง