เปลี่ยนการแสดงผล
ราคากลาง จ้างตรวจซ่อมใหญ่อากาศยานรายการซ่อมอุปกรณ์ประกอบของเครื่องบิน CESSNA CARAVAN จำนวน 8 รายการ
5 มีนาคม 2562 292 ครั้ง