เปลี่ยนการแสดงผล
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (ทำหน้าที่บด-ผสมโปรยสารฝนหลวง) สำหรับปฏิบัติงานตามศูนย์หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 5 รายการ ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ธันวาคม 2560 574 ครั้ง