เปลี่ยนการแสดงผล
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเฮลิคอปเตอร์ (จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 14 ที่นั่ง) ขนาด 2 เครื่องยนต์ ตำบลคลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 มกราคม 2561 1,204 ครั้ง