เปลี่ยนการแสดงผล
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสำนักงานฝนหลวงดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 กุมภาพันธ์ 2561 650 ครั้ง