เปลี่ยนการแสดงผล
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเฮลิคอปเตอร์(จำนวนที่ไม่น้อยกว่า 14 ที่นั่ง ขนาด 2 เครื่องยนต์) ตำบลคลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 กุมภาพันธ์ 2561 811 ครั้ง