เปลี่ยนการแสดงผล
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักและส่วนประกอบ สถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 มกราคม 2562 539 ครั้ง