เปลี่ยนการแสดงผล
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารชุด 5 ชั้น 2 อาคาร ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 กุมภาพันธ์ 2562 318 ครั้ง