เปลี่ยนการแสดงผล
ร่างประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้วสนามบินคลองหลวง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
8 กุมภาพันธ์ 2562 495 ครั้ง